Etikai Kódex

Az etikai kódex célja, hogy alapelveivel és normáival támogatást nyújtson az Autósiskola szakoktatói, valamint a szolgáltatásokat igénybevevő megbízók, tanulók számára, elsősorban a képzés időtartama alatt.
Alapvető célunk, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a tanulóinknak, melyek biztosítják közlekedési magatartásuk hatékonyságának növekedését, fejlődésüket a közlekedés és vezetés területén egyaránt. Ismereteinkkel tanulóink életének minőségi változását segítjük elő, munkánk során figyelembe véve a kulturális, etnikai, etikai különbségeket, a munkánkra, vonatkozó gazdasági és szakmai jogszabályok előírásait, valamint a kapcsolódó tudományterületek gyakorlatban alkalmazható eredményeit is. Etikai kódexünk tudatosan nem törekszik eleget tenni mindennemű elméleti és gyakorlati szakmai megközelítésnek, hiszen a különbözőségek a dilemmák számunkra természetesek, a szakma állandó fejlődésének, folyamatos megújulásának alapjait jelenti.
Teret engedve a többnézőpontúságnak szívesen cserélünk eszmét ügyfeleinkkel és szakmabeliekkel egyaránt, örömmel tanulunk bárkitől.


Az Etikai Kódex gyakorlati vonatkozásai A kódex általános értékeket, etikai alapelveket tartalmaz, melyek illeszkednek azokhoz a speciális helyzetekhez, melyekkel a gépjárművezető- és közlekedési szakember képzés folyamán találkozunk.
1.) Munkánk során csak olyan szerződést kötünk megbízóinkkal, melyet a legjobb tudásunk szerint, a tanulók érdekeit szolgálva tudunk. teljesíteni. Irreális elvárásokat nem szolgálunk ki, és nem is ébresztünk ügyfeleinkben.
2.) Amennyiben más szakembereket vonunk be, a bevont szakemberek, alvállalkozóink munkájáért is felelősséggel tartozunk.
3.) A járművezetés és egyéb közlekedési szakma megtanulása a tanuló felelőssége, de ezen döntéséhez minden szükséges információ (szakértelmünkről, módszereinkről, technikáinkról) megadunk, s kapcsolatunkat, szerepünket és felelősségünket a tanuló számára egyértelművé tesszük.
4.) A tanulóval kötött szerződésben egyértelműen, tárgyilagosan fogalmazunk, rögzítjük a jogokat, kötelezettségeket, az anyagi elszámolás feltételeit
a vállat szolgáltatás terjedelmét.
5.) Más autósiskolák és közlekedési szakemberek tekintélyét, szakértelmét tiszteletben tartjuk, munkájuk színvonalát nyilvánosan nem tüntetjük fel rossz színben, vitás esetekben a Magyar Autósiskolák Szövetsége etikai bizottsághoz fordulunk.
6.) Egyazon területen egy időben dolgozó, de más autósiskolát képviselő oktatók a szakmai célok elérése érdekében együttműködnek. hogy a vállalt feladataik teljesítése érdekében a lehetséges gazdasági konfliktusokat lehetőleg elkerüljék.
7.) Munkánk az egész gépjárművezetőképző szakmára kihatással van, így arra törekszünk, hogy a szakma az őt megillető bizalmat, megbecsülést nyerje el.
Munkánkkal megváltoztatjuk, átalakítjuk az Emberek életét, ami kihatással van tágabb környezetünkre, a társadalomra is. Ezért szolgáltatásainkkal támogatjuk, hirdetjük az alábbi értékeket is: szabadság, felelősség, integritás, önkontroll, tolerancia, kölcsönös tisztelet, bizalom, részvétel és az emberi jogok.

Belépés