Jármű kategóriák

Tan­tár­gyi men­tes­sé­gek

Az is­ko­la­ve­zető a kép­zés meg­kez­dése előtt men­te­síti az egyes tan­tár­gyak fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól azt a ta­nu­lót, aki a tan­tárgy­nak meg­fe­lelő szak­irá­nyú ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zik.

Bővebben...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Belépés